صفحه نخست » خدمات ما
خدمات Arian Welcome Newcomers
1-مشاوره پیش از ورود به کانادا

قبل از ورود شما به کانادا یک جلسه مشاوره 60 دقیقه ای چه به صورت تلفنی و چه به صورت حضوری با شما خواهیم داشت. این جلسه برای پاسخ گویی به سوالات شما وآماده سازی شما برای پرکردن فرم های فرودگاه و اظهارات شما در بدو ورود، می باشد.