صفحه نخست » خدمات ما
خدمات Arian Welcome Newcomers
2-اجاره مسکن مبله پیش از ورود مسافر به کانادا

قبل از ورود شمابه کشور کانادا ما از طریق ایمیل با شما در ارتباط خواهیم بود. عکس و مکان آپارتمان مبله مورد نظر شما را با توجه به میزان اجاره اعلام شده از طرف شما تعیین خواهیم کرد و بعد از تایید نهایی آپارتمان توسط شما، قبل از ورود شما به کانادا اجاره خواهیم کرد تا شما در بدو ورورد با خیالی آسوده از دقیقه اول وارد آپارتمان خود شوید.