صفحه نخست » خدمات ما
خدمات Arian Welcome Newcomers
7-گرفتن خط تلفن

گرفتن خط تلفن
بین خطوط تلفن ایران و کانادا تفاوت های بسیار زیادی وجود دارد به این ترتیب که در ایران شما اول تلفن صحبت می کنید و بعد قبض آن را پرداخت می نمایید اما اینجا اول مبلغ قبض مشخص می شود و شما به اندازه مبلغ پرداخت شده اجازه استفاده از تلفن را دارید و در ازای صحبت کردن بیش از مبلغ پرداختی در مبالغ بالا شارژ خواهید شد. همچنین شرکت های ارائه خدمات خط تلفن بسیار متنوع تر از ایران هستند که هر کدام معایب و مزیت های خود را دارند. ما با ارائه مشاوره در چگونگی استفاده صحیح از برنامه تلفن به شما کمک خواهیم کرد تا در آینده با مشکل پرداخت جریمه به این شرکت های تلفنی روبه رو نشوید.