صفحه نخست » خدمات ما
خدمات Arian Welcome Newcomers
9-گرفتن بیمه خدمات درمانی

گرفتن بیمه خدمات درمانی
هر شهروند در آنتاریو پس از یک ماه اسکان در این استان حق استفاده از خدمات رایگان پزشکی را دارد. شرکت آرین جهت گرفتن این کارت و پر کردن فرم ها شما را راهنمایی خواهد کرد.