صفحه نخست » خدمات ما
خدمات Arian Welcome Newcomers
10-ثبت نام جهت گواهی نامه راهنمایی و رانندگی

ثبت نام جهت گواهی نامه راهنمایی و رانندگی
داشتن گواهی نامه حداقل در سطح G1 (آیین نامه) برای شهروندان آنتاریو ضروری می باشد. چون این کارت به منزله کارت شناسایی برای افراد محسوب می شود. شرکت خدماتی آرین شما را برای ثبت نام در آزمون راهنمایی و رانندگی کمک می کند و همچنین آن دسته از عزیزانی که زبان انگلیسی آنها در سطح آزمون نیست را به مترجم های متخصص این کار معرفی می کند.