صفحه نخست » خدمات ما
خدمات Arian Welcome Newcomers
12-مشاوره و راهنمایی شما برای گرفتن هر نوع وام در کانادا

مشاوره و راهنمایی شما برای گرفتن هر نوع وام در کانادا
شرکت آرین در روزهای اولیه ورود مهاجران تازه وارد به کانادا یکی از کارشناسان خبره وام را برای مشاوره به تازه واردین معرفی می کند که در طی این جلسه افراد می توانند از کلیه خدمات مربوط به حقوق وام تازه واردین کانادایی و انواع وام های تجاری آگاهی پیدا کنند. این جلسه در بدو ورود به افراد وسعت دید بیشتری برای خرید منزل و یا تاسیس بیزنس می دهد.